Maj 31 2015

Hästar som testar

blackHästmänniskor möter ofta problem i hantering och träning av hästen, men vad är egentligen ett problem? Det vanliga är att man ser på situationen endast från mänskligt perspektiv. Hästar som testar. Hästar som är trotsiga. Problemhästar. Dumheter och olydnad. I och med detta synsätt har vi slagit fast att människan har tolkningsföreträde och att dennes behov och förväntningar utgör den enda realiteten.
Om människan prompt ska bestämma, så utgör allt som faller utanför människans önskan en olydnad.

Att hästen utför beteenden som vi känner oss provocerade av eller som innebär en säkerhetsrisk för oss,

OR
OR