Maj 24 2015

Ridkonst eller Ridsport?

spirit-Mina elever kommer från vitt skilda hästvärldar och min roll som coach är att möta varje elev i hennes värld – inte rycka in henne i min. Min uppgift är att vara en inspiration, någon som kan se det eleven själv blivit hemmablind inför eller som kan hjälpa eleven att komma till nya insikter som tar henne närmre hennes mål – inte mitt. För att kunna göra detta behöver jag träna min egen lyhördhet inför vad som är elevens behov. Med vilka ögon ser hon sig själv och sin häst? Vill hon

OR
OR